Blogging mot mobbing – hvem bestemmer om det er mobbing?

Ja, hvem bestemmer om det er mobbing eller ikke? Det er det den som føler seg mobbet som gjør. Å føle seg mobbet er en indre følelse som kun den med følelsen som eier. Ingen kan si at det du føler ikke er riktig.

Ta følelser alvorlig og still spørsmål. Hva gjør at du føler deg mobbet? Hvem mobber? Er greie spørsmål og starte med, da får vi litt innsikt i situasjoner og kan jobbe videre derfra. Vi må skille mellom mobbing og erting.

Det kan jo være at du har vært med på å mobbe en person uten å vite det. Du tror kanskje det har vært litt fleip og vennskapelig mobbing, i den grad mobbing kan være vennskapelig. Vi vet jo alle at vi kan av og til komme med noen skeive kommentarer, kommer disse kommentarene fra flere forskjellige folk, kan det oppfattes som mobbing. Om du som opplever kommentarer som mobbende er det viktig at du sier ifra. Da er det viktig at du lar dem vite at dette er ikke moro og at du blir lei deg. Ønsker du ikke si det selv så snakk med en venn eller en du stoler på. Sammen kan dere kanskje komme frem til en strategi for å stoppe handlingene. 

Møter du mobbing på arbeidsplassen skal alle ha et HMS tiltak for å forebygge og forhindre mobbing, eller hvordan dette skal håndteres om det oppstår. 

Sjekk at din arbeidsplass har en strategi for håndtering av mobbing på arbeidsplassen, det er viktig at alle som jobber der vet om dette. Ta det gjerne opp som klubbsak eller på team møte, sett forkus!

#mobbing #nestekjærlighet #mot 

Følge meg gjerne på INSTAGRAM eller på FACEBOOK 🙂

Blogging mot mobbing – hva er mobbing?

Mobbing er noe av det verste et menneske kan bli utsatt for. Det er en krenkelse som setter dype sår i sjela, noen klarer ikke leve med disse sårene og noen lever livet ut med sår som ikke gror. Uansett størrelse på mobbe såret er det mennesker som skal gå å føle på et “hat” rettet mor seg og sin personlighet, dette er IKKE greit. 

Hvorfor mobber folk? Voksne mennesker mobber av ondskap, de vet hva det vil si å mobbe noen, men barn gjør det for å få en form for belønning. Som ansatt i skolen er jeg utrolig opptatt av mobbing blant barn, og sikre at de jeg har ansvar for skal føle seg trygge og vite at jeg som voksen tar ansvar.

Mobbing er negative handlinger fra en eller flere mot èn, over tid eller mer enn en gang. Mobbing kjennetegnes også av et ubalansert maktforhold. Psykisk og fysisk mobbing skader, stort.

Utestenging er kanskje den vanligste formen for mobbing og den starter allerede i barnehegen, med 5 åringene. Denne handlingen krever en ganske god hjernekapasitet. Fra 5-års alderen er hjernen godt nok utviklet for å utføre denne typen handlinger. Barnet vet ikke hva den gjør men det skjønner at det gir en form for belønning, i disse tilfellene gir det vennskap. De utestenger for å verne om sin lekevenn og for ikke å miste den. De velger ut hvem de vil dele lekene sine med og hvem de vil ha rundt seg, det kan bli en maktkamp mellom to stykk som ønsker den samme lekevenenn. Får denne trekanten lov til og videreutvikle sine handlinger kan det føre til mer fysiske handlinger, som slag og spark. Når to stykker viser denne adferden ovenfor samme barn over tid er det mobbing.

Se etter denne handlingen hjemme også, slik at du som forelder kan gå inn tidlig og lære barn å samhandle, i stede for utestenge.

Skap gode lekesituasjoner og vær til stede!

#mobbing #nei #venn #oppvekst #barn #voksne #jobb #skole

Følge meg gjerne på INSTAGRAM eller på FACEBOOK 🙂

Jeg tar utfordringen!

Blogging mot mobbing.

Bloggeren Ei_heks har laget en utfordring som går ut november 2017. Hun ber oss andre bloggere om å skrive og sette fokus på mobbing, en måned. Å vise at vi er dette tema bevist, at flere skriver om det gjør at mange sider rundt dette kommer frem. Kanskje du leser et innlegg og tenker at det har jeg ikke tenkt over, eller det skal jeg jammen sjekke ut. Håper at mine bidrag denne måneden får tankene i sving og bevistheten rundt temaet frem i pannebrasken 🙂

Utfordringen kan du lese her – UTFORDRING

Jeg håper dere vil følge meg og gjerne kom med kommentarer på innleggene 🙂 Jeg lager en egen kategori her på bloggen som heter Utfordring-MOBBING slik at det kan være lett og finne igjen innlegg.

Legg di hand i mi hand 
så er vi sterke saman 
så er vi svake saman
så er vi saman
(Åse-Marie Nesse)

#utfordring #mobbing #mot #nestekjærlighet #likeverd

Følge meg gjerne på INSTAGRAM eller på FACEBOOK 🙂