Du er sterk…..

Du er STERK når du tar sorgene dine og lærer de å smile.

Du er MODIG når du overvinner frykten din, og lærer andre å gjøre det samme.

Du er KJÆRLIG når din egen smerte ikke gjør deg blind for andres smerte.

Du er VIS når du kjenner grensene for din egen kunnskap.

Du er EKTE når du innrømmer de gangene du lurer deg selv.

Du er i LIVET når gårsdagens tabber betyr mindre enn morgendagens håp.

Du VOKSER når du kjenner hva du er fremfor hva du ønsker å bli.

Du er FRI når du kontrollerer deg selv og ikke behøver å kontrollere andre.

Du er VAKKER når du ikke behøver et speil for å fortelle deg selv det.

Du er RIK når du ikke trenger mer enn det du allerede har.

-ukjent-

Et flott dikt som jeg kjenne jeg må ta frem og bruke om meg selv. Mye tanker og planer, da er det godt å ha noen linjer som kan sette ting litt i perspektiv. 

Steinar
XXX

6 kommentarer

Siste innlegg